2023 EZGO Lithium Express S4 Electric 2-Tone White & Sherbet