#02 – CUSTOM ORANGE, WHITE, AND PURPLE BODY E-Z-GO 48 VOLT TXT/PDS